Sunday, 10 August 2014

Published: Guide for measuring and evaluation of virtual meetings (In Swedish)

Our 3 year project funded by the Swedish Energy Agency and Transport Authority has resulted in the Guide for measuring and evaluation of virtual meetings (In Swedish).

"Handledning för mätning och utvärdering av resfria möten" by Abrahamsson Lindeblad, Peter; Voytenko, Yuliya; Arnfalk, Peter and Mont, Oksana (2014) International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund University.


Det resfria mötet – vårt sätt att arbeta och träffas utan att vara på samma plats fysiskt – blir allt vanligare. Men vad blir effekterna och hur mäter vi dessa? Med hjälp av verktyg som telefonkonferenser, videokonferenser och datorstödda mötesverktyg sköter vi en allt större del av vår dagliga verksamhet. Organisationer inför och använder resfria mötesverktyg med en förhoppning att de ska medföra en mängd positiva effekter: besparingar i tid, resande och kostnader, minskad stress bland medarbetarna, ökad produktivitet, och i förlängningen även en minskad belastning på miljön. För att kunna följa upp om de önskade effekterna faktiskt uppnås har denna handledning tagits fram. Handledningen ger förslag på hur användningen av resfria möten och effekterna därav mäts, hur man kan tolka resultatet och förslag på vad man kan göra för att förbättra resultatet.

No comments:

Post a Comment